Rekrutacja 2023/2024

 

Publiczne Przedszkole „Akademia Smyka” nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy drukują, wypełniają i podpisują Wniosek o przyjęcie oraz stosowne oświadczenia. Wniosek o przyjęcie oraz oświadczenia można wypełnić komputerowo lub odręcznie – formularze można pobrać w przedszkolu oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico  (https://krakow.formico.pl/formico-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja).

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych (https://krakow.formico.pl/formico-parents/tabPublicText6.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Kryteria+rekrutacyjne&publicTextId=6) . Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.
Szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora tel: 575 111 235

Do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 przyjmowani są kandydaci urodzeni w latach 2020, 2019, 2018, 2017.

Kandydaci urodzeni w roku 2017 objęci są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami należy składać od 1 marca do 31 marca 2023 r.

Wypełnione wnioski proszę składać w sekretariacie przedszkola według poniższego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK        8.00 – 12.00

ŚRODA                     12.00 – 16.00

PIĄTEK                     10.00 – 15.00

lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola.

Niezłożenie w terminie do 31 marca 2023 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

   
od 20.02.2023
do 28.02.2023
 
Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora. 
od 01.03.2023
do 31.03.2023
 
Przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora.
 
od 01.03.2023
do 05.04.2023
Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
21.04.2023
godz. 9:00 
 

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

21.04.2023
od godz. 9:00
Wysłanie wiadomości e-mail do rodziców. 
Wiadomość otrzymają rodzice, którzy podali we wniosku adres poczty elektronicznej.
od 24.04.2023
do 09.05.2023
Potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora.
10.05.2023
godz. 12:00
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Listy przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.
Rekrutacja uzupełniająca
od 25.05.2023
do 05.06.2023
Rekrutacja uzupełniająca – prowadzona jest w sposób tradycyjny.
Składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej bez możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny. 
od 25.06.2023
do 06.07.2023
Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
21.07.2023
godz. 9:00
Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.
od 22.07.2023
do 29.07.2023
Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora.
30.07.2023

godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc. 
Listy przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych. 

LISTA KANDYDATÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA” NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Augustyniak Stanisław
 2. Augystyn Józef
 3. Chrapusta Helena
 4. Czaplak Oliwia
 5. Dyrdał Bruno
 6. Dyrdał Matylda
 7. Goch Aleksander
 8. Jurkowski Michał
 9. Kamusiński Miłosz
 10. Konieczny Wojciech
 11. Kornyluk Filip
 12. Leki Weronika
 13. Łaskawiec Lena
 14. Miechowicz Iga
 15. Picur Pola
 16. Prościńska Iga
 17. Sadło Zuzanna
 18. Słowik Wiktoria
 19. Sterkowiec Antonina
 20. Wojnicz – Sianożęcki Filip
 21. Wojnicz – Sianożęcki Oskar
 22. Zagórski Mikołaj

Komisja rekrutacyjna:

Edyta Machula – przewodniczący komisji 

Barabara Czeluśniak – członek komisji 

Magdalena Obrał – członek komisji 

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców zakwalifikowanych dzieci do potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola Akademia Smyka w dniach od 24.04.2023 do 9.05.2023, w dniach:

Poniedziałek           24.04      godz.: od 8:00 do 10:00

Czwartek                27.04      godz.: od 11:00 do 14:00

Czwartek                04.05      godz.: 11:00 do 14:00

Poniedziałek           08.05        godz.:  od 10:00 do 14:00

Wtorek                    09.05        godz.: od 12:00 do 16:00

Brak potwierdzenia przez Rodzica w tym terminie woli uczęszczania, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Publicznym Przedszkolu „Akademia Smyka” 

LISTA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA” NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Bania Klara
 2. Delikat Liliana
 3. Deysova Varvara
 4. Dobosz Gabriel
 5. Duma Aleksander
 6. Jaracz Kornelia
 7. Jońca Julian
 8. Kozik Aleksander
 9. Lelek Wiktor
 10. Leśniak Anna
 11. Lewandowski Wojciech
 12. Maj Aleksnadra
 13. Markiewicz Jan
 14. Muzyka Nadia’
 15. Parzonka Ewa
 16. Sobczak Gloria
 17. Stalmach Antoni
 18. Śmiałkowska Agata
 19. Wnęk Tymoteusz
 20. Zbrzeżny Jakub

Komisja rekrutacyjna:

Edyta Machula – przewodniczący komisji 

Barabara Czeluśniak – członek komisji 

Magdalena Obrał – członek komisji 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA”

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 1. Augustyniak Stanisław
 2. Chrapusta Helena
 3. Czaplak Oliwia
 4. Goch Aleksander
 5. Kamusiński Miłosz
 6. Konieczny Wojciech
 7. Leki Weronika
 8. Łaskawiec Lena
 9. Miechowicz Ida
 10. Picur Pola
 11. Prościńska Iga
 12. Sadło Zuzanna
 13. Słowik Wiktoria
 14. Sterkowiec Antonina
 15. Wojnicz – Sianożęcki Filip
 16. Wojnicz – Sianożęcki Oskar
 17. Zagórski Mikołaj

 

Ilość wolnych miejsc:               5

Edyta Machula – przewodniczący komisji 

Barabara Czeluśniak – członek komisji 

Magdalena Obrał – członek komisji 

LISTA KANDYDATÓW  NIEPRZYJĘTYCH

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA”

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Agustyn Józef
 2. Bania Klara
 3. Delikat Liliana
 4. Deysova Varvara
 5. Dobosz Gabriel
 6. Duma Aleksander
 7. Dyrdał Bruno
 8. Dyrdał Matylda
 9. Jaracz Kornelia
 10. Jońca Julian
 11. Jurkowski Michał
 12. Kornyluk Filip
 13. Kozik Aleksander
 14. Lelek Wiktor
 15. Leśniak Anna
 16. Lewandowski Wojciech
 17. Maj Aleksnadra
 18. Markiewicz Jan
 19. Muzyka Nadia’
 20. Parzonka Ewa
 21. Sobczak Gloria
 22. Stalmach Antoni
 23. Śmiałkowska Agata
 24. Wnęk Tymoteusz
 25. Zbrzeżny Jakub

 

Edyta Machula – przewodniczący komisji 

Barabara Czeluśniak – członek komisji 

Magdalena Obrał – członek komisji 

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Akademia Smyka” w Krakowie informuje, że w dniu 30.05.2023r. (wtorek) o godz. 15.30, odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Kryteria obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria dodatkowe:

 • ilość dostępnych miejsc w grupie wiekowej
 • kolejność zgłoszeń – 3 pkt
 • rodzeństwo przedszkolaków uczęszczających do „Akademii Smyka”, które w miesiącu lipcu lub sierpniu skończy 2,5 roku – 3 pkt
 • zaangażowanie rodziców na rzecz przedszkola – 3 pkt
 • najbliższy adres zamieszkania – 3 pkt
 • uczęszcza do żłobka, klubu malucha – 3 pkt

 

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać u dyrekcji Przedszkola:

 • czwartek              25.05  godz. 7:30 – 10:00
 • piątek                  26.05   godz. 10:30 – 12:00
 • poniedziałek       29.05  godz. 12:00 – 14:00
 •                            05.06  godz. 14:00 – 16:00 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA”

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Cecko Amelia
 2. Kurpios Kalina
 3. Michalik Eliza
 4. Porębski Oliwier
 5. Stalmach Antoni
 6. Sterkowiec Maria

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

Edyta Machula – przewodniczący komisji           

Magdalena Obrał – członek komisji                     

Barbara Czeluśniak – członek komisji           

   

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA”

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Denysova Varvara
 2. Łukasik Antoni
 3. Mirkiewicz Michalina
 4. Sobczak Gloria
 5. Śmiałkowska Agata
 6. Wnęk Tymoteusz
 7. Zbrzeżny Jakub
 8. Zhdan Kanstantsin

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

Edyta Machula – przewodniczący komisji           

Magdalena Obrał – członek komisji                    

Barbara Czeluśniak – członek komisji                 

 

Dyrektor Przedszkola zaprasza rodziców zakwalifikowanych dzieci do potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola Akademia Smyka w dniach:

Piątek                     23.06     godz.: od 8:00 do 10:00

Czwartek                29.06      godz.: od 10:00 do 12:00

Brak potwierdzenia woli spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście przyjętych do przedszkola.

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA”

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 1. Cecko Amelia
 2. Kurpios Kalina
 3. Michalik Eliza
 4. Porębski Oliwier
 5. Stalmach Antoni
 6. Sterkowiec Maria

 

 

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

Edyta Machula – przewodniczący komisji           …………………………………….

Magdalena Obrał – członek komisji                     …………………………………….

Barbara Czeluśniak – członek komisji                 …………………………………….

 

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA SMYKA”

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 1. Denysova Varvara
 2. Łukasik Antoni
 3. Mirkiewicz Michalina
 4. Sobczak Gloria
 5. Śmiałkowska Agata
 6. Wnęk Tymoteusz
 7. Zbrzeżny Jakub
 8. Zhdan Kanstantsin

 

 

 

 

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

Edyta Machula – przewodniczący komisji           …………………………………….

Magdalena Obrał – członek komisji                     …………………………………….

Barbara Czeluśniak – członek komisji                 …………………………………….