OPŁATY

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu:

  • Wpisowe: 500,00 zł wpłata, tytułem wpisowego za każdy rok przedszkolny.
  • Czesne: 550,00, płatne miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca
    rodzeństwo ( zniżka 25% )
  • Dzienna stawka za wyżywienie: 10,00 zł
    Obejmuje: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.