OPŁATY

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu:

  • Wpisowe: 500,00 zł bezzwrotna wpłata, tytułem wpisowego za każdy rok przedszkolny (do 10 dni od daty podpisania umowy). W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
  • Czesne: 550,00, płatne miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca
    rodzeństwo ( zniżka 20% )
  • Dzienna stawka za wyżywienie: 10,00 zł
    Obejmuje: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.