ZAPISY DO KLUBU MALUCHA

Ze świadczeń Klubu Malucha mogą korzystać dzieci zamieszkałe w Gminie Miejskiej Kraków. Zapisy prowadzone są przez cały rok kalendarzowy. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc. Dzieci w Klubie Malucha zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

Aby zapisać dziecko do Klubu Malucha, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są złożyć podpisaną kartę zapisu w sekretariacie Akademii Smyka przy ul. Agatowej 27 w Krakowie lub przesłać skanem na adres e-mail: przedszkole@akademia-smyka.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin korzystania z Klubu Malucha
Karta zapisu dziecka do Klubu Malucha (.pdf – do wydruku)

UWAGA!

Szanowni Rodzice!

uprzejmie informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2022 kończy swoją działalność Klub Malucha na rzecz dzieci przedszkolnych. Przekształcenie Niepublicznego Przedszkola w Publiczne powoduje obniżenie opłat za przedszkole, co znacznie wpłynie na poprawę finansów w wielu rodzinach naszych przedszkolaków. Taką decyzję podjęliśmy wychodząc na przeciw rodzicom. Ta sytuacja spowodowała spory napływ nowych dzieci oraz powrót wielu, którzy  od nas odeszli z  uwagi na opłaty. Przekazanie tej informacji jest dla nas jako Właścicieli trudne, ale wymusiło to przekształcenie naszej placówki.  

Dla każdego rodzica jego sytuacja jest ważna i jako Właściciele mamy tego świadomość. 

Mimo wszystko prosimy o wyrozumiałość. 

Z wyrazami szacunku,

Monika i Stanisław Jamrozowie