ZAPISY DO KLUBU MALUCHA

Ze świadczeń Klubu Malucha mogą korzystać dzieci zamieszkałe w Gminie Miejskiej Kraków. Zapisy prowadzone są przez cały rok kalendarzowy. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc. Dzieci w Klubie Malucha zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

Aby zapisać dziecko do Klubu Malucha, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są złożyć podpisaną kartę zapisu w sekretariacie Akademii Smyka przy ul. Agatowej 27 w Krakowie lub przesłać skanem na adres e-mail: przedszkole@akademia-smyka.edu.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin korzystania z Klubu Malucha
Karta zapisu dziecka do Klubu Malucha (.pdf – do wydruku)

Zasady określające warunki przyjmowania dzieci do Akademii Smyka – Klub Malucha

ZASADY OGÓLNE

1. Zapisy do Klubu Malucha prowadzone będą przez cały rok kalendarzowy
2. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc.
3. Ze świadczeń Klubu Malucha mogą korzystać dzieci zamieszkałe Gmine Miejska Kraków
4. Klub Malucha sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 2,5 lat w dni robocze od godz. 6.30 do godz. 18.00.
5. Dzieci w Klubie Malucha zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są złożyć kartę zapisu, która dostępna jest na stronie www.akademia–smyka.edu.pl
7. Podpisaną kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie Akademi Smyka przy ul. Agatowej 27
w Krakowie lub przesłać skanem na adres e-mail: przedszkole@akademia-smyka.edu.pl
8. Karty zapisu dziecka można składać przez cały rok kalendarzowy
9. Na podstawie złożonej przez rodziców karty zapisu, dziecko przyjmowane jest do klubu lub wpisywane na listę rezerwową, jeżeli w danym momencie nie ma wolnych miejsc.
10. Rodzice informowani są o pozycji dziecka na liście rezerwowej.
11. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego zwalnia się miejsce klub zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących do danej grupy wiekowej o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia.