KLUB MALUCHA – OPŁATY

Wpisowe  600 zł

 •  bezzwrotna wpłata, tytułem wpisowego za każdy rok przedszkolny (do 10 dni od daty podpisania umowy). W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi. 

W ramach opłaty wpisowej zapewniamy:

 • organizację imprez okolicznościowych wynikających z harmonogramu klubu tj. Moje urodziny, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny lub Familiadę,
 • prezenty okolicznościowe: dyplomy, upominki imieninowe, książeczki, 
 • nagrody dla zwycięzców organizowanych konkursów dla dzieci i rodziców, 
 • materiały plastyczne i dekoracyjne do zajęć: kredki, farby, bibuły, kleje, narzędzia do prac plastycznych i dekoracyjnych 
 • materiały higieniczne, środki czystości, pielęgnacyjne dla dzieci na cały rok (z wyłączeniem pampersów)

Cena wpisowego gwarantuje miejsce dla dziecka w Klubie Malucha.

Czesne

Gwarantujemy niskie czesne oraz dodatkowe zniżki dla rodzeństwa 20%.

Czesne obejmuje m. in.

 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne
 • logopedię
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną 

CZESNE – 1200 zł/miesiąc pomniejszane o dotacje z Urzędu Miasta Krakowa. (Opłacane z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.)

Dzienna stawka za wyżywienie: 14,00 zł obejmuje:

 • śniadanie,
 • drugie śniadanie,
 • obiad,
 • podwieczorek.
 • dodatkowo popołudniu: kanapki, owoce, warzywa oraz picie 

Wyżywienie dostarczane do placówki jest przez sprawdzoną i działającą od kilkunastu lat firmę cateringową. Jest ona pod stałym nadzorem Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Krakowie. Posiada wszystkie niezbędne pozwolenia.

W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewniana jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

1,70 x 10 godz. = 17 zł (dzień) x 20 dni w miesiącu = 340 zł

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres:

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl