Będą to zajęcia dla starszych dzieci, umiejących już swobodnie chodzić. Będziemy tworzyć małe tory przeszkód w postaci tuneli, podskoków, obrotów w celu skoordynowania ciała dziecka, by potrafiło swojemu ciału nadać specyficzny tor. Dziecko wyrobi w sobie zdolność do nadawania swoim krokom sensu i odpowiedniego kierunku.