W Klubie Malucha stwarzamy warunki, w których wszystkie zmysły dziecka będą we właściwy sposób stymulowane, co zaowocuje w wysokim stopniu wszechstronnym rozwojem dzieci. Wiemy jak ważne w życiu dziecka są pierwsze lata jego życia. Jest to szczególny czas, w którym nabywa szeregu nowych umiejętności, nawiązuje pierwsze relacje z rówieśnikami, kształtują się jego emocje i rozwijają zdolności do uczenia się. Ponieważ w pierwszych latach życia, dzieci wchłaniają jak gąbka wiedzę o otaczającym je świecie, chcemy zapewnić im jak najwięcej doświadczeń sensorycznych. Każda czynność ma swój sens, a program zapewnia wielozmysłowe doznania.

Program Klubu Malucha mając na uwadze wspomaganie Rodziców we wspieranie Rodziców we wspieraniu rozwoju dzieci, szczególną uwagę zwraca na zabawę jako podstawową formę pracy z małym dzieckiem. Pamiętając, że dobra zabawa to inwestowanie w harmonijny rozwój dziecka, rozbudzamy kreatywność, muzykalność i umiejętność koncentracji. Zapewniamy szeroko pojęte bezpieczeństwo. Atmosfera bezpieczeństwa, przyjaźni i akceptacji każdego małego człowieka takim jakim jest, umożliwia otwarcie się na innych i czerpanie z zajęć pełnią swojej dziecięcej możliwości. Połączenie radosnej zabawy ze stymulacją, pomaga dziecku zdobywać wszechstronne umiejętności oraz kształtować wartości takie jak życzliwość, szacunek, odwaga czy szczerość.

Realizując powyższy program, chcemy zadbać o wszechstronny rozwój dziecka, jako metodę poznania siebie. Zajęcia w małej grupie, ułatwiają każdemu dziecku zaspakajanie jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Dzieci w Klubie Malucha będą odważnie stawiać małe kroczki do samodzielności. Łatwiej przystosowują się do życia przedszkolnego, nawiążą kontakty rówieśnicze, zdobędą pierwsze doświadczenia społeczne.

Celem programu jest zapewnienie każdemu dziecku wesołej, radosnej zabawy, profesjonalnej, serdecznej i przyjaznej dziecku opieki. Program Klubu Malucha daje możliwość wszechstronnego rozwoju dziecka opartego na wielozmysłowym poznaniu.