Świat przyrody stwarza dziecku duże możliwości poznawcze poprzez bezpośredni z nim kontakt. Dzięki temu poznaje najbliższe otoczenie, pory roku, rośliny i zwierzęta. Małe dziecko świat poznaje przez zabawę, dlatego zajęcia są tak układane, żeby stwarzały jak najwięcej możliwości poznawczych, a wiedza o bogactwie przyrody stała się zrozumiała i łatwa do przyswojenia.

Tajemniczy świat przyrody nie tylko uczy, ale kształtuje już u maluszka szacunek do niej, wypracowuje nawyki, które w późniejszym życiu dadzą oczekiwane efekty.